top of page
FÁJDALMAS SZŰZANYA KÁPOLNA

“Ha valaki utánam akar jönni, vegye föl keresztjét és kövessen engem”

ISTEN HOZTA

A FÁJDALMAS SZŰZANYA KÁPOLNA HONLAPJÁN!

A kápolna védőszentjei

 

SZENT FERENC,

SZENT KLÁRA ÉS

SZENT ANTAL

Miért keresztút? Miért Fájdalmas Anya?

Minden arra irányuló törekvésünk ellenére, hogy csökkentsük a szenvedést, alapvető tapasztalatunk, hogy világunkban és életünkben jelen van a szenvedés. Talán nincs olyan család, amely ne veszített volna el valakit a XX. század háborúiban, diktatúráiban... olvasson tovább...

Benczúrfalvi

Passió

Virágvasárnap előtt, 2024. március 23-án délután 3.00 órakor mutattuk be  Krisztus szenvedéstörténetét a Szent Antal Fogadalmi Keresztúton. Bemutatták a falu lakói és a stációt állító családok tagjai, akikkel végig éltük Jézus szenvedését. Jézus a mi bűneinkért halt meg, hogy nekünk adja az örök életet.

Együtt a békéért

Szeretettel üdvözöljük a

Fájdalmas Szűzanya Kápolna honlapján. 

A kápolna védőszentjei: Szent Ferenc, Szent Klára és Szent Antal.

 

Reméljük, ezek a bemutatkozó sorok arra ösztönözik majd, hogy keresse fel, és járja végig ezt a keresztutat osztozva Krisztus szenvedésében, és imádkozva a békéért.

Örömmel vennénk, ha lehetőségeihez képest hozzájárulna a Fájdalmas Szűzanya Kápolnájának építéséhez, amely MINDEN JÓAKARATÚ EMBER, és családja SZÁMÁRA épül,

engesztelésül, a békéért,

és hazánk, Szűz Mária országának feltámadásáért!   

Főoldal

Kápolna épül

a békéért

A kápolna, éppúgy, mint a keresztút tervezésétől kezdve egész az építése során, az Istenre vágyó embert szolgálja. Azt is, aki talán csak sejti az Ő létezését, azt is, aki nyitott szívvel és lélekkel Krisztus útját akarja járni, és azt is, aki bízva Szűz Máriában, az Isten Fiának anyjában, az emberi szenvedés enyhüléséért és a békéért akar könyörögni. 

 

A Fájdalmas Szűzanya Kápolna építői segítséget kérnek minden jó embertől. Mozdítsa elő ez a felajánlás az emberi szenvedés enyhítését, és a békét!

Az ismert festőművész,
Bráda Tibor
tervezte és készítette
az ólomüveg ablakokat.

Mind a három a helyén van.
Panorama 20220830.jpg

Manapság sokféle tényező, társadalmi erő befolyásolja az emberek tudatát, eltávolítja őket saját identitásuktól, kultúrájuktól. Mindez az izoláltságba, a semmibe vezet, ezért vissza kell térni az Istenhez. Az ima, párbeszéd az Istennel erősíti a hitet és az üdvösségbe vetett reményt. Adni jó, áldozatot hozni jó, főleg a közjóért, az emberek lelki üdvéért, a békéért.

A valóságot vállalnunk kell,
nem lehetünk 
közömbösek.

Aki nagyvonalú, és adakozik,

az az Úrnak ad. Az Úr pedig 

meg fogja hálálni jóságát.

bottom of page