top of page
FÁJDALMAS SZŰZANYA KÁPOLNA

“Ha valaki utánam akar jönni, vegye föl keresztjét és kövessen engem”

Missziónk

A szeretet jegyében a békéért

Az Isten és az élet elleni erőszak már nemcsak az emberek közötti békés egymás mellett élést, hanem a keresztény civilizációt és Európa létét is fenyegeti.

 

A Benczúrfalván már elkészült keresztút és az építés alatt álló Fájdalmas Anya Kápolna a békét, kultúránk fennmaradását szolgálja.

​​Kultúránk védelme, a keresztény értékrendért való kiállás mindannyiunk feladata. Most ugyanúgy, mint a múltban, ki kell állnunk keresztény értékeink mellett, meg kell védeni azok fennmaradását.

Krisztus tanítását követve, közös feladatunk és célunk, a szeretet és a béke jegyében élni.

 

​A hit, és a szeretet vezessen, és erősítse reményünket az örök életben.

A Szent Korona Országának meg kell őriznie helyét a keresztény világban, szolgálnia kell a békét, az igazságot, a keresztény értékeket, és ezekért bizalommal kell imádkoznia Istenhez!

Krisztus útja, egyben a Fájdalmas Anya szenvedése is, a békéért

Amikor egyre több ember az erőszak, a gyűlölet, a kapzsiság, a közömbösség, az élet és a természet elleni tettek rabja lesz, amikor a pénz és a hatalom utáni mohó vágy a békét fenyegeti, báró Lipthay Antal és felesége felajánlást tettek a békéért. 

2002-ben a saját földterületükön kijelölték a Szent Antal Keresztút leendő stációit. Majd ezt a magánterületet megnyitva, a keresztút járható lett minden jó akaratú ember számára, akit lelkiismerete és hite Krisztushoz vezet. Később magán- és jogi személyek, különböző intézmények járultak hozzá a Szent Antal Fogadalmi Keresztút építéséhez.

A Váci Egyházmegye, a Magyar Történelmi Családok Egyesülete, számtalan hazai és külföldön élő család hozzájárulásával 2015-ben elkészült a keresztút, amelyet 2016 júniusában áldottak meg.

2017-ben kezdődött meg a Fájdalmas Szűzanya tiszteletére a kápolna építése. Március 25-én, Gyümölcsoltó Boldogasszony napján a váci püspök letette a kápolna alapkövét. Június 11-én bemutatta az első szentmisét a kápolna alapjain P. Portik- Lukács Lóránt OFM.

A védőszentek:
Assisi Szent Ferenc
Assisi Szent Klára
Szent Antal1.jpg
Páduai Szent Antal
bottom of page