top of page
FÁJDALMAS SZŰZANYA KÁPOLNA

“Ha valaki utánam akar jönni, vegye föl keresztjét és kövessen engem”

Hírek, események

Lipthay Antal és felesége látva, hogy a mai ember mennyire eltávolodott az Istentől, a szeretettől és a természettől elhatározták, hogy létrehoznak egy olyan helyet, ahol az emberek Krisztus kereszt útját járhatják végig. A benczúrfalvi szőlődomb gyönyörű tájképébe beleálmodták a stációk állomásait, meglátták, ami a tájban adva volt, az Isten közelségét. Elképzelésüket jó szívű emberek, intézmények támogatásával és hozzájárulásával sikerült megvalósítani. Így épült meg a Szent Antal Keresztút. 

A keresztút végén, annak legmagasabb pontján most épül a Fájdalmas Szűzanya Kápolna, amely engesztelő felajánlás a békéért. 

 

Mindkét kezdeményezés célja az emberek közötti szeretet, és a béke erősítése. 

 

A kápolna építtetői Lipthay Antal és felesége, valamint a Pro Arte et Natura Alapítvány. Az alapítvány célja az elhanyagolt kulturális javak és értékek helyreállítása, ezek értékeinek tudatosítása, hogy azok továbbra is a magyarság és a nemzet erősítését szolgálják. 

bottom of page